GDPR

Jak jsou osobní údaje zpracovávány a chráněny společností D3S a.s.

S účinností od 25. května 2018 chrání evropské nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo GDPR). osobní údaje fyzických osob v České republice, jakož i zahraničních osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v České republice.

Podle GDPR musí správci údajů určit, jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány (viz„Informační memorandum“), a poskytnout subjektům údajů prostředky k uplatnění jejich práv podle GDPR (viz „Žádost“ ). Za tímto účelem společnost D3S a.s. zveřejnila „Informační memorandum“, které popisuje rozsah shromažďovaných osobních údajů a způsob jejich zpracování, a také formulář „Žádost“, který subjektům údajů umožňuje podat žádost v souladu s jejich právy podle GDPR. Obě jsou volně ke stažení pomocí níže uvedených tlačítek.

Request a Personalized Demo

Learn how to improve customer engagement and boost sales team performance with Inception CRM.

Inception CRM for Pharma and Biotech

Get in touch for a personalized demo to see how Inception CRM can improve your sales

Inception CRM saves sales teams time while increasing their productivity, effectiveness, and efficiency.