Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 7. ledna 2019

Společnost D3S a.s. („nás“, „my“ nebo „náš“) provozuje web https://inceptioncrm.com („služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši službu, a o možnostech, které jste s těmito údaji spojili.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, výrazy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné z https://inceptioncrm.com

Vaše práva podle GDPR

Podle GDPR musí správci údajů určit, jak jsou osobní údaje zpracovávány, a musí subjektům údajů poskytnout prostředky k uplatnění jejich práv podle GDPR.

Naše „Informační memorandum“ popisuje rozsah shromažďovaných osobních údajů a způsob zpracování osobních údajů. Formulář „Žádost“ vám jako subjektu údajů umožňuje podávat žádosti podle vašich práv podle čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR nebo podat stížnost podle vašich práv podle čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR.

Kliknutím sem se dozvíte více o tom, jak chráníme vaše práva podle GDPR.

Shromažďování a používání informací pro návštěvníky webových stránek

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali („osobní údaje“). Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Soubory cookie a údaje o používání

Údaje o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak se ke Službě přistupuje a jak ji používá („Údaje o používání“). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší služby, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Údaje o sledování a souborech cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší Službě a uchovávání určitých informací.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Používanými technologiemi sledování jsou také majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby uvedl, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie relace. K provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
 • Preferenční soubory cookie. Preferenční cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.
 • Soubory cookie zabezpečení. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat

Společnost D3S a.s. používá shromážděné údaje k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat Službu
 • Abychom vás informovali o změnách naší služby
 • Abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytovat zákaznickou péči a podporu
 • Poskytnout analýzu nebo cenné informace, abychom mohli službu zlepšit
 • Pro sledování používání Služby
 • Pro detekci, prevenci a řešení technických problémů

Přenos Dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny a uchovávány v počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Českou republiku a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do České republiky a tam je zpracováváme.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost D3S a.s. podnikne veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému předání vašich osobních údajů organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

Zpřístupnění dat

Právní požadavky

Společnost D3S a.s. může zpřístupnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

 • Abychom dodrželi zákonnou povinnost
 • K ochraně a obraně práv a majetku D3S a.s.
 • Aby se předešlo nebo vyšetřilo možné protiprávní jednání v souvislosti se službou
 • K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Na ochranu před právní odpovědností

Zabezpečení Dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby zprostředkovávali naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, ​​poskytovali služby související se Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba používána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem provádění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

Analytika

Můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze používání naší služby.

Google Analytics

Na této webové stránce má správce integrované součásti Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Zpřístupnění vaší aktivity ve službě Google Analytics můžete zrušit instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce ochrany osobních údajů a podmínek společnosti Google:https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Hubspot Analytics

Na tomto webu má ovladač integrované součásti Hubspotu. Komponenty Hubspotu zahrnují dva nezbytné soubory cookie: (1) soubor cookie používaný k rozlišení mezi lidmi a roboty; a (2) soubor cookie používaný k implementaci formulářů na webové stránce. Komponenty Hubspotu také zahrnují marketingový soubor cookie, který odesílá data do Hubspot marketingová platforma, kterou správce používá, aby se dozvěděl o zařízení a chování návštěvníka webu. Tento soubor cookie sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály, pokud je udělen souhlas. Další informace o postupech ochrany osobních údajů Hubspotu naleznete na stránce ochrany osobních údajů Hubspotu: https://legal.hubspot.com/cookie-policy

LeadBoxer Analytics

Na této webové stránce má ovladač integrované součásti LeadBoxer. Komponenty LeadBoxer automaticky rozpoznávají a kvalifikují společnosti, které navštíví webovou stránku. Komponenta LeadBoxer umožňuje provozovateli webové stránky, která komponentu používá, generovat potenciální zákazníky, čímž kvalifikuje potenciální nové zákazníky pro naši službu.

Provozující společností LeadBoxer je LeadBoxer BV, Herengracht 182, 1016 BR, Amsterdam, Nizozemsko.

Používáme sledovací pixel LeadBoxer.

Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do webové stránky, která umožňuje záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, aby bylo možné následně provést statistickou analýzu. LeadBoxer rovněž nastavuje soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Nastavení souboru cookie nám umožňuje analyzovat používání naší Služby.

Na základě získaných dat se vytvářejí profily použití. Uživatelské profily se používají za účelem analýzy chování návštěvníků a umožnění vylepšení naší internetové nabídky. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty LeadBoxer se nepoužívají k identifikaci subjektu údajů bez předchozího získání samostatného a výslovného souhlasu subjektu údajů. Tyto údaje nebudou sloučeny s osobními údaji ani s jinými údaji, které obsahují stejný profil použití. Ve výchozím nastavení LeadBoxer identifikuje společnosti, nikoli jednotlivce, kteří přistupují na webovou stránku, a prezentuje firmografické informace.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů programově požádán o předání údajů pro účely online analýzy komponentě LeadBoxer. V průběhu tohoto technického postupu získává LeadBoxer znalosti o návštěvnících, jako je IP adresa, která požaduje, což mimo jiné slouží k pochopení původu návštěvníků a kliknutí.

Soubor cookie se používá k ukládání anonymizovaných informací, jako je doba přístupu a frekvence návštěv našich webových stránek. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tyto údaje o návštěvnících, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, zaznamenány a uloženy na serveru LeadBoxer. Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti LeadBoxer lze získat na adrese https://www.leadboxer.com/policies/privacy/.

Blokování souborů cookie Analytics

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím naší Služby odpovídající úpravou používaného webového prohlížeče a tím trvale odmítnout nastavení souborů cookie. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránila Inception CRM, Google Analytics, Hubspot a LeadBoxer v nastavování cookies v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již používá Inception CRM, Google Analytics Hubspot a LeadBoxer, kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let (dále jen „děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Uživatelé aplikace Inception CRM

D3S zpracovává nezbytné osobní údaje koncových uživatelů našich obchodních produktů a aplikací („Inception CRM“). Společnost D3S bude zpracovávat osobní údaje pouze tehdy a v rozsahu, v němž platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Uživatel udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo pro provedení kroků na žádost uživatele před uzavřením smlouvy;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které D3S podléhá; nebo
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností D3S nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody.

Společnost D3S dbá na to, aby byl každý uživatel (jakožto subjekt údajů) seznámen se zamýšlenými účely zpracování svých osobních údajů, jakož i s právním základem pro zpracování a s případnými oprávněnými zájmy společnosti D3S nebo třetí strany, jejíž služby jsou využívány pro plnění služeb poskytovaných společností D3S koncovému uživateli.

Tyto informace mohou být sděleny přímo koncovému uživateli nebo jeho sponzorovi (obvykle jeho zaměstnavateli nebo společnosti, která si objednala obchodní služby D3S, které využívá) s tím, že mu tyto informace poskytne jeho sponzor.

Společnost D3S rovněž dbá na to, aby byl každý uživatel informován, buď přímo, nebo svým sponzorem, o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, jakož i o ochranných opatřeních, která byla zavedena na ochranu jeho osobních údajů. Uživatele také informujeme o době uchovávání jejich osobních údajů, pokud je to možné, nebo je informujeme o kritériích použitých pro stanovení této doby.

Každý uživatel má podle GDPR individuální právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, má uživatel právo svůj souhlas kdykoli odvolat; takové odvolání neznamená zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud je zpracování založeno na smlouvě, subjekty údajů, které využívají obchodní služby D3S na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o dílo, nebo povolení od sponzora, jehož smlouva s D3S jim tyto služby zpřístupňuje,musí odvolat souhlas zadavatele, který je správcem jejich osobních údajů.D3S je povinna zpracovávat osobní údaje, včetně osobních údajů koncových uživatelů, pouze na základě výslovných pokynů správce údajů.

Koncoví uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového úřadu bez ohledu na to, zda byly osobní údaje poskytnuty na základě smluvního ujednání se sponzorem uživatele, zda byly poskytnuty přímo sponzorem uživatele na základě takové smlouvy nebo zda byl uživatel svým sponzorem požádán, aby nám je poskytl přímo.

Kromě toho, co je nutné pro vytvoření účtu a přístup ke službám, přesný rozsah osobních údajů koncového uživatele shromažďovaných a zpracovávaných společností D3S, jakož i jejich zpracování, je stanoveno Smlouvou o zpracování dat mezi smluvními stranami: D3S a jejím jmenovaným zákazníkem, kterým může být sponzor koncového uživatele. Osobní údaje požadované společností D3S pro aktivaci účtu jsou omezeny na následující:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Obchodní e-mailová adresa

Kromě toho může aplikace vyžadovat od koncových uživatelů povolení ke sdílení polohy jejich zařízení, přístupu k různým funkcím jejich zařízení, jako je fotoaparát, za účelem poskytování požadovaných služeb. Pokud je takové povolení uděleno, aplikace shromažďuje a ukládá data související s těmito oprávněními. Inception CRM a další obchodní produkty D3S navíc jako obchodní aplikace zahrnují standardní funkce protokolování a auditu, které se používají k měření výkonu a aktivaci požadovaných funkcí aplikace. Používáním aplikace koncový uživatel souhlasí s takovým protokolováním a auditováním a přijímá oprávněný zájem společnosti D3S na zachování těchto funkcí pro výkon a užitečnost jejích obchodních produktů.

Pokud společnost D3S dále zpracovává osobní údaje uživatele za jiným účelem, než pro který byly osobní údaje shromážděny, například za účelem poskytování přístupu k online zdrojům nebo informování uživatelů o relevantních informacích týkajících se našich obchodních produktů a služeb, a to i prostřednictvím e-mailu, poskytne společnost D3S uživateli před tímto dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a veškeré další relevantní informace, včetně způsobu odvolání souhlasu. D3S se zavazuje zachovat snadno dostupné možnosti odvolání souhlasu s takovým zpracováním (včetně komunikace), které lze uplatnit kdykoli bez nepříznivého dopadu na smluvní vztah s uživatelem nebo jeho sponzorem.

Svá práva subjektu údajů podle článků 15 až 22 GDPR můžete uplatnit kontaktováním [email protected]. D3S vám poskytne informace o opatřeních přijatých na základě žádosti podle článků 15 až 22 bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem a/nebo nápadným oznámením v naší službě, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

Request a Personalized Demo

Learn how to improve customer engagement and boost sales team performance with Inception CRM.

Inception CRM for Pharma and Biotech

Get in touch for a personalized demo to see how Inception CRM can improve your sales

Inception CRM saves sales teams time while increasing their productivity, effectiveness, and efficiency.